Nasze Centrum kładzie duży nacisk na zintegrowane podejście do małego dziecka. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest wsparcie malucha w wielu aspektach jego rozwoju. Dlatego też chcemy udostępnić rodzicom i i dzieciom zajęcia terapeutyczne z wysokiej klasy specjalistami w jednym, przyjaznym miejscu.

 

Zajęcia terapeutyczne z psychologiem

Psycholog

Abyśmy sprawnie porozumiewali się z drugim człowiekiem musimy wykazać się umiejętnością prawidłowego nadawania komunikatu, czyli mówienia, oraz jego odbioru, czyli rozumienia. Dla dzieci, u których rozwój tych umiejętności przebiega nieharmonijnie przygotowaliśmy możliwość skorzystania z diagnozy i terapii logopedycznej.