19-09-2019

Wybór wykonawcy- Prace dostosowawcze dla utworzenia 44 miejsc opieki w Krakowie przy ul. Siewnej 10.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego KRAKINWEST Spółka z o.o. ul. J.Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków, data wpłynięcia oferty: 16.09.2019 r., cena: 165 440,14 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Biuro Doradztwa Inwestycyjnego KRAKINWEST Spółka z o.o. ul. J.Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków była jedyną ofertą złożoną w ramach postępowania. Badając złożoną ofertę nie stwierdzono występowania okoliczności, które mogłyby wykluczyć danego Oferenta. Zaproponowana cena za realizację przedmiotu zamówienia przekracza jedynie o 14 groszy kwotę, którą Beneficjent przeznaczył na realizację zadania. Dodatkowo Oferent otrzymał punkty za doświadczenie oraz za udzieloną 24 miesięczną gwarancję. Wykonawca otrzymał 95 punktów (70 pkt. – cena, 15 pkt. – udzielona gwarancja, 10 pkt. – doświadczenie).

 

 

 

„Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju-miejsce dla dzieci-szansa dla rodziców” – poszukiwanie wykonawcy usług i robót budowlanych

W związku z realizacją projektu pn. „Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju-miejsce dla dzieci-szansa dla rodziców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług i robót budowlanych związanych z pracami dostosowawczymi dla utworzenia 44 nowych miejsc opieki w formie żłobka w budynku przy
ul. Siewnej 10 w Krakowie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w poniższych załącznikach, jak również w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/22769

załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny RODO(.DOC)

załącznik nr 4- Obowiązek informacyjny RODO(.PDF)

załącznik nr 5- rzut obiektu z opisami(.PDF)

załącznik nr 6- rzut obiektu bez opisów(.PDF)

załącznik nr 7- projekt umowy(.DOC)

załącznik nr 7- projekt umowy(.PDF)

zapytanie ofertowe z załącznikami od 1 do 3(.DOC)

zapytanie ofertowe z załącznikami od 1 do 3(.PDF)