„Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Maciejkowo Sp. z o.o., w budynku przy ul. Siewnej 10 w Krakowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5, wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków ułatwiających 44 rodzicom/opiekunom prawnym powrót do czynnego życia zawodowego po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka lub umożliwienie utrzymania przez nich zatrudnienia w sytuacji opieki nad dzieckiem do lat 3.

Opłaty wynoszą 350 zł miesięcznie (cena wraz z wyżywieniem)

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji w zakładce „Dokumenty i rekrutacja”.