Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Pobierz “REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU - ŻŁOBEK przy CZR ....pdf” Regulamin_rekrutacji_17_01_2020.pdf – Pobrano 189 razy – 916 KB

W celu aplikowania o miejsce w naszym nowym żłobku, prosimy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić i dostarczyć nam załącznik 1, załącznik 2 oraz, jeśli dotyczy – załącznik 3.

Pobierz “Zalącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny.doc” Zalącznik-nr-1-Formularz-rekrutacyjny.doc – Pobrano 264 razy – 142 KB

Pobierz “Załącznik nr 2 - Karta zgłoszenia z załącznikami dot. RODO.pdf” Zaacznik-nr-2-Karta-zgoszeni-a-z-załącznikami-dot.-RODO-13012020.pdf – Pobrano 104 razy – 953 KB

Pobierz “Załącznik nr 3 - Oswiadczenie_o stasusie na rynku pracy.doc” Załącznik-nr-3-Oswiadczenie_o-stasusie-na-rynku-pracy.doc – Pobrano 154 razy – 134 KB

Dokumenty znajdujące się poniżej są dokumentami, które należy wypełnić PO zakwalifikowaniu się do projektu. Prosimy nie przysyłać ich na etapie rekrutacji.

Pobierz “Załącznik nr 4 - Karta informacyjna dziecka.doc” Załącznik-nr-4-Karta-informacyjna-dziecka.doc – Pobrano 63 razy – 154 KB

Pobierz “Zalącznik nr 5 - Formularz danych osobowych” Zalącznik-nr-5-Formularz-danych-osobowych.pdf – Pobrano 50 razy – 745 KB

Pobierz “Zalącznik nr 6 - Deklaracja przystąpienia do projektu.doc” Zalącznik-nr-6-Deklaracja-przystąpienia-do-projektu.doc – Pobrano 59 razy – 80 KB

Pobierz “Załącznik nr 7 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych” załącznik-nr-7-Oświadczenie-o-wyrażeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych.doc – Pobrano 56 razy – 106 KB

Pobierz “Załącznik nr 8 - Wzór umowy z Uczestnikiem.doc” załącznik-nr-8-Wzór-umowy-z-Uczestnikiem.doc – Pobrano 56 razy – 831 KB

Pobierz “ANKIETA POTRZEB DODATKOWYCH” ANKIETA-POTRZEB-DODATKOWYCH-1.docx – Pobrano 49 razy – 58 KB