20-11-2019

Ogłaszamy rozpoczęcie naboru w ramach projektu realizowanego w budynku przy ul. Siewnej 10 w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.    

 
 
Rekrutacja odbędzie się w dwóch turach:
a. I tura odbędzie się w terminie od 9 grudnia 2019 r. (poniedziałek), od godziny 8 rano do 19 grudnia 2019 r. (czwartek), do godziny 16.00. Wyniki – 20 grudnia 2019r.
b. II tura odbędzie się w terminie od 6 stycznia 2020 r. (poniedziałek), od godziny 8 rano do 15 stycznia 2012 r. (środa), do godziny 16.00. Wyniki – 16 stycznia 2020 r.
W przypadku wyczerpania wszystkich miejsc w I turze, II tura nie będzie organizowana.
 
 Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji w zakładce „Dokumenty i rekrutacja”. 

 

 

19-09-2019

Wybór wykonawcy- Prace dostosowawcze dla utworzenia 44 miejsc opieki w Krakowie przy ul. Siewnej 10.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego KRAKINWEST Spółka z o.o. ul. J.Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków, data wpłynięcia oferty: 16.09.2019 r., cena: 165 440,14 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Biuro Doradztwa Inwestycyjnego KRAKINWEST Spółka z o.o. ul. J.Pietrusińskiego 3/6, 30-321 Kraków była jedyną ofertą złożoną w ramach postępowania. Badając złożoną ofertę nie stwierdzono występowania okoliczności, które mogłyby wykluczyć danego Oferenta. Zaproponowana cena za realizację przedmiotu zamówienia przekracza jedynie o 14 groszy kwotę, którą Beneficjent przeznaczył na realizację zadania. Dodatkowo Oferent otrzymał punkty za doświadczenie oraz za udzieloną 24 miesięczną gwarancję. Wykonawca otrzymał 95 punktów (70 pkt. – cena, 15 pkt. – udzielona gwarancja, 10 pkt. – doświadczenie).