Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju-miejsce dla dzieci-szansa dla rodziców” – poszukiwanie wykonawcy usług i robót budowlanych

W związku z realizacją projektu pn. „Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju-miejsce dla dzieci-szansa dla rodziców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usług i robót budowlanych związanych z pracami dostosowawczymi dla utworzenia 44 nowych miejsc opieki w formie żłobka w budynku przy
ul. Siewnej 10 w Krakowie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w poniższych załącznikach, jak również w Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/22769

załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny RODO(.DOC)

załącznik nr 4- Obowiązek informacyjny RODO(.PDF)

załącznik nr 5- rzut obiektu z opisami(.PDF)

załącznik nr 6- rzut obiektu bez opisów(.PDF)

załącznik nr 7- projekt umowy(.DOC)

załącznik nr 7- projekt umowy(.PDF)

zapytanie ofertowe z załącznikami od 1 do 3(.DOC)

zapytanie ofertowe z załącznikami od 1 do 3(.PDF)