Ogłaszamy rozpoczęcie naboru w ramach projektu realizowanego w budynku przy ul. Siewnej 10 w Krakowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt przeznaczony dla rodziców/ opiekunów bezrobotnych, niepracujących lub przebywających na urlopach: macierzyńskim//wychowawczym/rodzicielskim, jak również niepełnosprawnych, którzy chcą wrócić na rynek pracy.

 Opłaty: 353 zł (cena wraz z wyżywieniem)

Termin rozpoczęcia opieki: 1.07.2019 r.

Rekrutacja: od 15 kwietnia 2019 do 17 maja 2019.

 Zapraszamy dzieci w wieku od 20 tygodni do 3 lat.

Nowy budynek, klimatyzacja, oczyszczacze powietrza, własny plac zabaw, elementy pedagogiki Montessori, logopeda i psycholog, osobna sala do ćwiczeń i zabaw.

Regulamin dostępny na stronie www.czyzyk.org.pl(w zakładce SIEWNA-Nowy projekt) lub w biurze projektu: Siewna 10, Kraków. Wszelkie pytania dotyczące projektu proszę kierować drogą mailową na adres: maciejkowo.projekt@gmail.com

Plik: ogłoszenie o naborze