W Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” przy ul. Moczydło 7a w Krakowie prowadzimy Niepubliczne Przedszkole z oddziałem integracyjnym.

Do przedszkola w Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk” można zapisywać dzieci w wieku 2,5-6 lat. Przygotowaliśmy miejsca dla 20 dzieci, w tym dla 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W grupie opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący, pomoc nauczyciela oraz asystenci dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola są objęte opieką psychologiczną oraz logopedyczną. Opiekę psychologiczną sprawuje mgr. Rafał Aleksandrowicz-psycholog, terapeuta behawioralny,  nauczyciel, wykładowca akademicki. Kilkunastoletni pracownik Specjalistycznych  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. W Czyżykowym Przedszkolu możemy realizować wczesne wspomaganie rozwoju na podstawie wytycznych zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przedszkole jest czynne od godziny 7:00 do 18:00.

W ramach czesnego, które wynosi 490 zł dzieci uczestniczą w zajęciach edukacyjnych realizowanych zgodnie z Podstawą Programową MEN oraz w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez mgr Katarzynę Róg, zajęciach logopedycznych prowadzonych przez mgr Małgorzatę Szczepanik oraz zajęciach rytmicznych prowadzonych przez mgr Aleksandrę Zawłocką.

Pracujemy w oparciu o znaną pedagogikę Marii Montessori, która pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości. Ważnym elementem tej pracy jest formowanie i dbanie o prawidłowy rozwój charakteru, zdobywanie wiedzy oraz umiejętności społecznych, poznawanie otaczającego świata oraz aktywne uczestnictwo w nim. Pozwala to budować dziecięcą samodzielność oraz wiarę we własne możliwości. Podążamy za dzieckiem, jesteśmy obok, ale nie wykonujemy jego zadań. Uczymy samodzielności i odpowiedzialności.

Bardzo zależy nam na dobrym samopoczuciu naszych podopiecznych dlatego też po podpisaniu Umowy każdy Rodzic może skorzystać z dwóch dwugodzinnych, bezpłatnych wizyt w Czyżykowym Przedszkolu wraz ze swoją pociechą. Takie wizyty służą adaptacji dziecka w nowym otoczeniu i pozwalają na łagodną aklimatyzację wśród rówieśników. Pierwszego dnia Rodzic jest obecny w czasie zajęć, a drugiego dnia część czasu przeznaczamy na samodzielną aklimatyzację dziecka. Rodziców niemających pewności jak ich dziecko zaaklimatyzuje się w przedszkolu, zapraszamy nasze zajęcia w ramach Klubu Dwulatka, które powoli i w bezpiecznej atmosferze przygotowują do rozstania z Rodzicami i do przedszkolnej przygody.

Aby zapisać dziecko do naszego Przedszkola, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia, zapoznać się z Regulaminem Przedszkola przy Centrum Zdrowego Rozwoju Czyżyk oraz podpisać umowę. Wszystkie dokumenty udostępniamy po mailowo lub bezpośrednio w Centrum.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Przedszkola i zapoznania się z całościową ofertą, którą przedstawi Dyrektor Centrum. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny 515- 474 -310, mailowy: biuro@czyzyk.org.pl lub poprzez formularz kontaktowy.

Plan dnia:

7.00 – 8.00 czas powitania i swobodnej zabawy w przedszkolu
8.00 – 9.00 praca własna, zajęcia wyrównawcze w małych grupkach
9.00 – 9.30 śniadanie
9.30 – 10.30 zajęcia edukacyjne wg podstawy programowej MEN (matematyka, język polski, język angielski, przyroda)
10.30 – 11.00 rytmika, zabawy ruchowe lub plastyka z techniką
12.00 – 12.30 obiad
12.30 – 13.00 higiena osobista (mycie zębów, przygotowanie do drzemki)
13.00 – 14.30 drzemka, czas wyciszenia, słuchania muzyki, czytania, gier stolikowych
14.30 – 15.30 praca własna, zajęcia dodatkowe
15.30 – 15.45 podwieczorek
15.45 -18.00 czas zabaw na podwórku, zajęć indywidualnych, oczekiwanie na Rodziców

Zajęcia dodatkowe nieodpłatne (realizowane w ramach czesnego):

Zajęcia logopedyczne (raz w tygodniu)

Raz w tygodniu w małych  grupach ćwiczymy prawidłowy rozwój mowy poprzez wykonywanie specjalnych ćwiczeń przygotowanych przez naszego logopedę mgr. Małgorzatę Szczepanik. Dzięki temu, że Justyna na co dzień pełni również funkcję wychowawcy przedszkolnego, może w ciągu tygodnia wyłapać wszelkie nieprawidłowości mowy u naszych przedszkolaków i pracować nad nimi przez cały tydzień.

Zajęcia z języka angielskiego (dwa razy w tygodniu)

Dwa razy w tygodniu w małych grupach prowadzone są warsztaty języka angielskiego, podczas których dzieci poznają słowa i zwroty angielskie. Pierwsze zajęcia zawsze opierają się o lekcję trójstopniową M. Montessori i mają w sobie takie elementy jak: nazywanie, ćwiczenie, kontrola. Prowadzone są przez nauczyciela mgr Katarzynę Róg.

Zajęcia z rytmiki (1 raz w tygodniu)

Raz w tygodniu dzieci uczestniczą w zajęciach rytmicznych. To zajęcia, podczas których każdy przedszkolak przenosi się w magiczny świat dźwięków, tańca i radosnych wspólnych zabaw muzycznych. Nie brakuje tu miejsca na ćwiczenia koordynacji ruchowej, na ćwiczenia zmysłu słuchu. Dzieci znajdują też czas na relaks i odprężenie przy dźwiękach muzyki poważnej. Zajęcia prowadzone są przez mgr Atenę Marynowską.

Zajęcia karate (1 raz w tygodniu, zajęcia dodatkowe)

Raz w tygodniu odbywają się dla przedszkolaków zajęcia karate. Są to zajęcia uwielbiane przez wszystkie dzieci, mimo że panuje na nich duża dyscyplina i porządek. Zajęcia prowadzi pan Filip Szeller, złoty medalista w kategorii młodzieżowców.

Zajęcia jogi (1 raz w tygodniu, zajęcia dodatkowe)

Joga dla dzieci to autorska metoda pracy z ciałem i wyobraźnią, opracowana przez panią Olę Zawłocką. Oprócz praktyki jogi, pani Ola łączy pracę teatralną oraz rozgrzewkę opartą o trening taneczny. Ćwiczenia, które proponuje dzieciom są zgodne z ich organicznym sposobem poruszania się, utrwalają w nich miękkość i spontaniczność gestu, ale uczą też jego wyrazistości i doskonalą koordynację ruchową. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

W Centrum Zdrowego Rozwoju Czyżyk korzystamy z doświadczenia firmy Extrimm w przygotowywaniu posiłków dla dzieci. Pory posiłków: (bez zmian)

9:00 śniadanie
12:00 obiad
15:30 podwieczorek

Dzienny koszt wyżywienia to 12 zł (śniadanie 2 zł, obiad 8 zł, podwieczorek 2 zł). Istnieje możliwość wybrania zamawianych posiłków w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Więcej informacji o naszym dostawcy znajdziecie Państwo pod adresem: http://extrimm.net/zywienie-zbiorowe/