“Nie sposób być wolnym, jeżeli nie jest się samodzielnym”
Maria Montessori
Pragniemy, by nasze dzieci potrafiły podejmować decyzje, dokonywać wyborów – samodzielność dziecka to baza na której dzieci mogą budować poczucie własnej wartości. To najważniejsze przesłanie które towarzyszy nam w naszej pracy przedszkolnej. Prace Marii Montessori są bardzo ważne dla rozwoju wszystkich kierunków pedagogicznych i psychologicznych. Traktuje ona dziecko jak niezależną, odpowiedzialną za siebie istotę.

Rolą rodziców i wychowawców jest stymulacja z uwzględnieniem niezależności i indywidualności jednostki. Nauczyciel w pedagogice Montessori jest przewodnikiem dla dziecka, obserwatorem wyczulonym na fazy wrażliwe i osobą podążającą za zainteresowaniami dziecka. Porządkowanie przestrzeni, przygotowanie materiałów edukacyjnych to bardzo istotne zadania wychowawcy, który w tak przygotowanej przestrzeni może oddać się obserwacji dzieci i pracy z nimi. Nauczyciel to funkcja odpowiedzialna i wymagająca uważnej analizy siebie, swoich postaw i podejścia do pracy.

W pracy metodą Montessori stosujemy kilka podstawowych zasad, które sama twórczyni idei wdrażała w swojej pracy wychowawczej.

 • Zasada swobodnego wyboru zadania, pracy – pozwala dziecku na samodzielny wybór oraz decyzję z jakim materiałem będzie dziecko pracowało.
 • Zasada swobody wyboru czasu pracy – pozwala dziecku na podejmowanie decyzji w jakim czasie będzie się zajmowało konkretnymi zadaniami, tak aby jak najlepiej je przyswoić.
 • Zasada wyboru formy pracy – po początkowej prezentacji przez nauczyciela sposobu wykonania zadania dziecko ma prawo wykonywać je na swój sposób z poszanowaniem materiału, zachowaniem ciszy.
 • Zasada porządku – dziecko ma obowiązek odkładać zadanie na swoje miejsce, dbać, aby materiał był czysty i atrakcyjny. Uporządkowanie przestrzeni to również zadanie dziecka.
 • Zasada własnego działania i powtarzania – dziecko ma prawo do wykonywania niezliczonej ilości razy zadania i dążenia do perfekcji w danej umiejętności. Skoro dziecko powtarza jakieś zadanie to znaczy, że ćwiczy jakąś umiejętność cały czas coś nowego odkrywa.
 • Zasada samokontroli – dziecko ma możliwość samodzielnej kontroli błędu, dostrzeżenia nieprawidłowości oraz zastanowienia się w jaki sposób ją naprawić.

Wszystkie te zasady wiążą się z dużym nakładem pracy nauczyciela i przygotowaniem dzieci do pracy z materiałem, który różni się od zabawek, które widzimy na co dzień w ich otoczeniu. Pomocne w takim przygotowaniu dzieci oraz dalszej ich edukacji są takie formy pracy jak:

 • lekcja podstawowa, indywidualna – to lekcja, podczas której nauczyciel w ciszy prezentuje dziecku sposób wykonania zadania, następnie dziecko powtarza przy nauczycielu zadanie i kolejno ćwiczy jego wykonanie dowolną ilość razy, zgodną potrzebami dziecka. Nauczyciel dyskretnie obserwuje w tym czasie dziecko;
 • lekcja trójstopniowa – to zajęcia, które prowadzone są w trzech fazach tj. nazywanie, ćwiczenie, kontrola. Faza „nazywania” czyli kojarzenia tego co widzi dziecko z nazwą np. „to jest kolor czerwony/to jest kolor niebieski”. Faza „ćwiczenia” czyli poznawania przedmiotu według nazwy np. „daj mi kolor czerwony/daj mi kolor niebieski”. Faza „kontroli” to przypomnienie nazwy według przedmiotu np. „co to jest…”;
 • lekcja ciszy – to zajęcia, które mają na celu wyciszenie dzieci, skupienie uwagi na spokojnym wykonywaniu zadania wymagającego koncentracji i precyzji;
 • zajęcia grupowe – zajęcia ruchowe, rytmiczne, logopedyczne, język angielski;
 • swobodna praca – zajęcia indywidualne kiedy dziecko ma szansę na swobodne wybory.

Wszystkie te formy stosujemy w naszym przedszkolu, aby dzieci mogły wykorzystywać jak najlepiej swój potencjał oraz materiał, który dla nich przygotowujemy.

Dodatkowo w czasie naszych zajęć przedszkolnych wykorzystujemy elementy pedagogiki zabawy, Metody Dobrego Startu, Metody Projektu czy Metody Symultaniczno-Sekwencyjnej wg Cieszyńskiej. Nie zapominamy też o twórczym rozwoju i dbamy, aby nasze dzieci miały możliwość wyrażenia siebie poprze pracę z gliną, farbkami, metodą decoupage czy w czasie rytmiczno-tanecznych zabaw.

Wierzymy, że dawanie przestrzeni do wszechstronnego rozwoju dzieci pozwoli im na stawanie się mądrymi i pełnymi wiary w siebie i swoje możliwości osobami.