Rekrutacja do PROJEKTU RPMP.08.05.00-12-0167/16-00

„Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców” współfinasowany przez Unię Europejską w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Wnoszę o przyjęcie mnie jako uczestnika projektu „Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci- szansa dla rodziców” i objecie opieką dzienną mojego dziecka

  • :
  • Oświadczam, że:

    word-ikona Pobierz Regulamin Projektu