Dotacja z Gminy Kraków

W roku 2019 Gmina Miejska Kraków kontynuować będzie udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja dofinansowanie) udzielane będzie wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa i wynosić będzie:
1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki – przeznaczona na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych);
2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki – przeznaczona dla podmiotów świadczących opiekę na refundacje części kosztów związanych z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym).
Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących dotacji do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prosimy o kontakt z Biurem ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa tel. 12 616-92-84.

CENNIK – Opiekun Dzienny przy ul. Moczydło 7A oraz Czuchnowskiego 9.

Wpisowe

PLN375
  • Cena obejmuje ręczniki, śliniak, materiały kosmetyczno-higieniczne (z wyłączeniem pieluch), materiały plastyczne oraz ubezpieczenie NNW

Opieka Dzienna - do 8h

PLN1150mies.
  • Cena obejmuje opiekę oraz wszystkie grupowe zajęcia rozwojowe. Cena nie obejmuje pieluch oraz wyżywienia. Czesne płatne 12 miesięcy w roku.