Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci w wieku od 2 lat do 3 lat i ich celem jest przygotowanie do przedszkolnej przygody. Pierwsze pójście do przedszkola to trudne przeżycie zarówno dla Dziecka, jak i Rodziców. Warto przygotować malucha na nowe doświadczenia. Dzieci na naszych zajęciach będą miały szansę na przygotowanie się do zabawy i współpracy w grupie rówieśniczej, jak i na rozwijanie swojego potencjału intelektualnego, społeczno-emocjonalnego, ruchowego. 1,5 godzinne zajęcia będą się odbywać raz lub dwa razy w tygodniu.
Klub Dwulatka to zajęcia podczas których pracujemy nad:
– rozwojem kontaktów społecznych poprzez wspólną zabawę z rówieśnikami,
– samodzielnością i odpowiedzialnością,
– umiejętnościami porządkowania otaczającego świata,
– poczuciem własnej wartości i ufności we własne siły,
– ciekawością w odkrywaniu świata,
– koncentracją uwagi i wytrwałością.
W czasie zajęć wykorzystujemy metody wspierające rozwój oraz nawiązywanie relacji społecznych, a wśród nich:
– Pracę pedagogiczną z wykorzystaniem materiałów M. Montessorii,
– Metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne,
– Techniki relaksacji Dennisona,
– Elementy integracji sensorycznej
Marta_Leszko_GaworMarta Leszko-Gawor – psycholog. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Ukończyła kurs przygotowujący do pracy wg metody M. Montessori organizowany przez Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego we współpracy z Międzynarodową Akademią Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oraz szkolenie z Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, warsztaty pracy z rodzicem w ramach programu „Dobry Rodzic- Dobry Start”. Obecnie jest w trakcie całościowego szkolenia przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTP. Swoje doświadczenie zawodowe w diagnozie i terapii dzieci oraz terapii rodzin zdobywała w Fundacji Dzieci Niczyje w Warszawie oraz w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego. Obecnie współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, gdzie prowadzi warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Joanna_NowakJoanna Nowak – pedagog – dzieci zaraża dobrym nastrojem, stwarza im bezpieczne i przytulne warunki w grupie. Kreatywna w tworzeniu nowych zabaw dla swych podopiecznych. Swój artystyczny zmysł wyraża w tworzeniu bajecznych dekoracji w naszym Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk”. Programy edukacyjne, które prowadzi opiera na wiedzy wyniesionej z ukończonych studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym (kierunek pedagogika społeczno-opiekuńcza oraz pedagogika specjalna). Obecnie jest w trakcie szkolenia w Polskim Instytucie Montessori przygotowującym do pracy według pedagogiki Montessori. Specjalizuje się we wspieraniu dzieci potrzebujących pomocy w zakresie wyrównania deficytów rozwojowych.

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach:
– ul. Moczydło 7a: poniedziałki i środy 10:00 – 11:30
– ul. Siewna 10: wtorki i czwartki 10:00 – 11:30
Zajęcia 90 minutowe:
– 1 x tydzień: 40PLN / zajęcia
– 2 x tydzień: 35PLN / zajęcia